Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Konkurs - wyłonienie zwycięzców

Konkurs - wyłonienie zwycięzców

W dniu 6 czerwca 2017 o godz. 13:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach zebrała się komisja konkursowa w celu kwalifikacji i oceny prac nadesłanych na konkurs plastyczny "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Niemce'.

9 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastyczno - literackim „Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży".

 

„Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Niemce" organizowany był w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu była Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, a Gmina Niemce jednym z partnerów tego projektu. Konkurs miał na celu zasięgnięcie opinii od dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Niemce w kwestiach lokalnych poprzez wyrażenie jej w formie pracy plastycznej.

Spośród 115 prac, jury przyznało 10 wyróżnień indywidualnych (karty podarunkowe w kwocie 500 zł do wykorzystania w markecie sportowym) i 9 nagród głównych (czeki na kwotę 1000 zł) dla zespołów w poszczególnych kategoriach. W sumie do wystawy zakwalifikowano 49 prac, które podczas uroczystości można było podziwiać. Lista lauretów w protokole poniżej:

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [348.74 KB]

Wyżej wymienione nagrody, laureaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia w towarzystwie przedstawiciela Fundacji Inicjatyw Menadżerskich Grzegorza Teresińskiego i Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Marii Grażyny Pomorskiej.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspaniały poczęstunek.

Powrót