Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Wójt Gminy Niemce zaprasza na otwarte spotkanie z mieszkańcami Radar 3 pn. "Partycypacji w planowaniu przestrzennym"
Powrót