Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Niemce

Adres:

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

Telefon:

81 460 2971
81 756 15 21

Fax: 81 756 17 90

E-mail: info@niemce.pl